ข่าวสารและกิจกรรม | Soap Shower Sheet

ข่าวสารและกิจกรรม

TGDA 2018

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิวกาย Soap Shower Sheet

ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2018 

การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ซึ่งจัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชนะเลิศรางวัลผลงานประเภทช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) และรางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูง อายุ (Aging Society)

พิธีมอบรางวัลTGDA 2018 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสากรรมเกษตร มก. ที่สยามพารากอนพิธีมอบรางวัลTGDA 2018 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสากรรมเกษตร มก. ที่สยามพารากอน

  • FB-01
  • LINE-05
  • wa
  • Sk
  • YT-02
  • P-03
  • IG-04